EM VULL CASAR AMB UNA PERSONA QUE ESTÀ DIVORCIADA

En aquest cas caldrà discernir la situació anterior de la persona divorciada. En principi, però, cal dir que tot matrimoni comporta un compromís per sempre.Si la persona divorciada no és creient o pertany a una confessió cristiana no catòlica i estava casada legalment, segons el dret i la llei natural, l’Església afirma que tal matrimoni és indissoluble i per sempre; per tant no pot contreure un nou matrimoni canònic. Si la persona divorciada és catòlica i estava casada canònicament l’Església creu que no té poder ni facultat per a acceptar-la a un nou matrimoni. El seu matrimoni és per sempre. Si la persona és catòlica, però divorciada d’un anterior matrimoni civil, l’Església l’acceptarà a un nou matrimoni perquè no reconeix com vàlid, per a un catòlic, el matrimoni contret tan sols civilment, perquè tot matrimoni és alhora sagrament. Ara bé, si aquesta persona té deures importants derivats de l’anterior matrimoni civil, com l’atenció i cura de fills, l’Església li demanarà que el nou matrimoni no vagi en detriment dels drets dels més dèbils, per exemple, dels fills que encara necessiten de la seva atenció.