EL MEU PROMÈS, O PROMESA, I JO SOM PARENTS.

S’han establert normes que dificulten, a vegades impedeixen i, en cap cas, accepten com a vàlid el matrimoni dels qui són parents en línia recta, és a dir entre germans. A partir d’aquí, però, es pot donar el cas que els promesos tinguin un parentiu més o menys proper. Si els promesos són cosins germans, hauran de demanar permís al Bisbe per a poder-se casar. Els motius són més d’ordre mèdic que religiós, a la vegada que hi ha un cert pudor a la societat que més aviat tendeix a no crear noves famílies a partir de parents molt pròxims.