Grups multifamiliars

Equips del SADOF per a intervencions grupals multifamiliars

CONVERSANT ENTRE FAMÍLIES. AJUDANT A RESOLDRE PROBLEMES

¿Sabeu que la reunió de diferents famílies que conversen i que comparteixen entre si les seves dificultats, es realitzen des de fa 50 anys, i se les denominen GRUPS MULTIFAMILIARS?

¿Sabeu que els beneficis que aquesta pràctica produeix, s’han estudiat estadística y tècnicament?

Les famílies poden presentar dificultats en:

  • Les etapes normals de la seva evolució.

Per ex.: les relacions amb els adolescents en el seu creixement.

  • El manteniment dels vincles de funcionament adequats en la parella donant origen al malestar matrimonial.
  • També repercuteixen en la vida familiar les dificultats laborals, amb les seves conseqüències en la vida econòmica de la família.
  • Altres vegades influeixen en el malestar dels dols i de les pèrdues significatives o la presència de la malaltia física i/o mental.

Les famílies, en aïllar-se en el seu dolor, viuen aquestes experiències dramàticament i quan les comparteixen amb altres famílies, es produeixen ressonàncies i aprenentatges que les alleugereixen i els permet viure millor.

Aquests grups estan coordinats per professionals del SADOF formats en el maneig de situacions familiars difícils, per produir profunds i ràpids canvis.

 

Per a més informació podeu escriure a secretaria.familia@arqbcn.cat ó trucar al tel. 93 453 86 59 (Secretaria de pastoral familiar).