III Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

El diumenge 23 de juliol de 2023, pocs dies abans de la Jornada Mundial de la Juventud,  l’Església universal celebra la III Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran. Es tracta d’una proximitat amb gust de feliç coincidència. El Papa Francesc invoca de nou el vincle entre els joves i la gent gran per convidar a una aliança que neix de l’escolta.  

La Jornada és una ocasió per dir un cop més, amb alegria, que l’Església vol estar de festa amb aquells a qui el Senyor -com diu la Bíblia- ha «colmat de dies».  

QUIN ÉS EL MISSATGE DEL SANT PARE?

«La seva misericòrdia s’estén de generació en generació» (Lc 1,50) és el lema triat pel Sant Pare per aquesta Jornada.  

L’encontre entre la jove Maria i la seva anciana cosina Isabel -dos dones que porten en sí una promesa de futur- està en el centre tant del missatge dirigit pel Sant Pare als joves que surten cap a la JMJ com del dedicat als avis i la gent gran. Aquest verset ens recorda que la misericòrdia de Déu es manifesta en la història a través dels testimonis dels qui l’han experimentat i transmés als seus fills i nets. «El camí de Maria i l’acollida d’Isabel obren les portes a la manifestació de la salvació. A través de la seva abraçada, la misericòrdia de Déu irromp amb una joiosa mansuetud en la història humana», diu el Sant Pare. 

COM PODEM CELEBRAR LA JORNADA?

  • Visitar les persones grans que estan soles. És un gest de tendresa d’una Església en sortida. Lliurar el missatge del Papa, donar l’oració especial preparada per ells, acompanyar-les a missa. 
  • Preparar la jornada amb les persones grans. Que el major nombre possible de persones grans celebrin la jornada assistint a missa acompanyades per més joves. Que estiguin presents en les homilíes, en les pregàries i en la Benedicció final. 
  • Preparar la jornada amb els joves. Convidar als joves que arrivin al nombre possible més gran d’ancians amb les seves visites. 
  • Indulgència Plenària a tots els ancians que participin a les litúrgies celebrades amb motiu de la Jornada, i a tots aquells que visitin un ancià que està sol. 

ES TRACTA D’UNA PASTORAL DE LLARG TERMINI.

Amb el tercer any de celebració, la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran es confirma com una cita fixa en la vida de les nostres comunitats i s’enriqueix amb nous significats.

L’atenció de la gent gran no és només un deure de gratitut i d’afecte, sinó una necessitat per construir una societat més humana i fraterna. El Sant Pare ens convida a reconèixer el seu valor no de forma ocasional sino permanent. No es tracta de festejar les nostres estimades persones grans un cop a l’any, sino de fer-las sentir part integrant de la nostra família cristiana i la nostra història comú.  A molts llocs del món són un punt de referència de les comunitats i custodis de la memòria. S’imposa un canvi de mentatlitat per superar els prejudicis que fan apareixer els ancians com a persones pasivas i inútils i entrar en una relació de reciprocitat i de compartir. 

Enriquim-nos amb la lectura de les catequesis que ha impartit el Sant Pare sobre l’Ancianitat.