Itineraris d'acompanyament a nuvis

Itinerari proposat per la Conferència Episcopal Espanyola per a l’acompanyament proper al matrimoni, és a dir parelles que encara no han decidit casar-se. Desenvolupa 12 temes i per a cada tema ofereix 3 sessions de treball.

Enllaç: Juntos en camino +Q2

Materials preparats per Equips de la Mare de Déu: cartes, documents de referència, documents. L’itinerari d’acompanyament de parelles està en “Documentos de referencia”, “ENS Novios”. Es tracta d’un itinerari que cobreix 3 anys, amb 9 temes / any. Llibres per matrimoni guia i per a nuvis.

Enllaç: https://equiposens.org/archivos-publicos

equipo de nuestra señora
enelcel

Itinerari de Preparació al Matrimoni del Bisbat de Mallorca. En castellà i català. Es tracta d’un itinerari de 8 sessions, amb explicacions de cada un dels temes, materials audiovisuals, dinàmiques de treball personals i grupals i oratoris de pregària, que responen a l’objectiu que l’acompanyament sigui un veritable itinerari de fe i re-iniciació cristiana, transformadora de la vida dels nuvis.

Enllaç: https://www.enelcel.com/ca/catequesis/matrimoni/introduccio

Nuvis, convertiu-vos en sagrament de l’Aliança! Què? Com?

Itinerari formatiu del Baptisme al Matrimoni creat per Proyetto Mistero Grande. Traduït al català i castellà pel Secretariat diocesà de pastoral familiar de Barcelona.

“Preparació pel matrimoni… no només pel casament” és un fulletó que sintetitza la experiència professional de col.laboradores de la Fundació Pro Vida de  Catalunya i de Renafer en matèria d’educació afectivo-sexual, preparació al matrimoni i Planificació Familiar Natural. 

Pot consultar-se la informació dels cursos de Renafer sobre els mètodes naturals de reconeixement de la fertilitat en el següent enllaç: renafer