Primera Jornada Mundial dels avis i persones grans

Desprès d’aquest llarg temps de pandèmia el Sant Pare demana una festa pels avis i la gent gran: el proper 26 de juliol, festa de Sant Joaquim i Santa Anna, els avis de Jesús, l’Església celebra a Espanya la primera  Jornada Mundial dels avis i persones grans. Que els joves vagin a buscar-los per anar a missa, els facin arribar el missatge del Sant Pare, els mostrin la seva estima i la importància del seu testimoni de fe!  

Quin és el missatge del Sant Pare?

El tema escollit per aquesta celebració és, «Jo soc amb vosaltres tots els dies» (cf. Mt 28, 20). Amb ell, el Sant Pare expressa la proximitat del Senyor i de l’Església en la vida de cada persona gran

“Jo soc amb vosaltres tots els dies” és també una promesa de proximitat i esperança que joves i grans poden expressar-se mútuament. De fet, no sols els nets i els joves estan cridats a estar presents en la vida de les persones grans, sinó que els majors i els avis tenen una missió d’evangelització, d’anunci, d’oració i de guia dels joves a la fe. 

Quines indicacions pastorals ens dona el Sant Pare?

  • Visitar les persones grans que estan soles. És un gest de tendresa d’una Església en sortida. 
  • Preparar la jornada amb les persones grans.  Que se sentin protagonistes, que rebin el missatge del Sant Pare i es pregui per elles. 
  • Preparar la jornada amb els joves, ells són l’alegria de la gent gran i poden difondre els continguts de la jornada emprant el hashtag #IamWithYouAlways
  • Fer memòria dels difunts durant la pandèmia llegint els seus noms, que estan inscrits al cel, i encenent una espelma en el seu record.
  • Indulgència plenària per totes les persones grans que participin en una de les misses celebrada amb motiu de la Jornada i tots aquells que visitin una persona gran que viu sola.