problemàtica Viva

Les edicions de “problemàtica viva” dels anys 1976 fins al 2005 s’han de demanar per e-mail.