Una Cadena d'Amor

Un dels documents més importants per la pastoral familiar i la vida matrimonial i familiar és la exhortació apostòlica Amoris Laetitia sobre la joia de l’amor familiar. 

Va ser publicada pel Papa Francesc al 2016 desprès dels dos sínodes de bisbes dedicats a la família .

Al llarg de l’”Any Família Amoris Laetitia” hem anat desgranant els seus continguts per mitjà d’una fitxa setmanal. Ara ja pots accedir a les 68 fitxes que en el seu conjunt formen UNA CADENA D’AMOR, un recurs pensat per treballar els seus ensenyaments.